Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist revidert 10.11.2023

1.      INTRODUKSJON

Denne personvernerklæringen gjelder for Sola Fide med org.nr. 993 797 057 heretter omtalt som «arrangøren» «vi» eller «oss». Vi er en arrangør som tilbyr konserter og lignende arrangementer.

Når du kjøper billett til vårt arrangement, må vi behandle opplysninger om deg. Denne erklæringen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger og til hvilke formål.

Arrangøren er behandlingsansvarlig for behandlingen som beskrives i denne erklæringen. Hvis du har spørsmål knyttet til behandlingen, vennligst ta kontakt på: post@solafide.no

2.      BEHANDLINGEN

Arrangøren tar ditt personvern på alvor og vil behandle dine personopplysninger på en sikker, konfidensiell og fortrolig måte. Behandlingen følger den norske personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (heretter «GDPR»).

2.1.   Billettsalg

For å kunne selge og gi deg billettene dine, vil vi kunne behandle din e-postadresse, navn, telefonnummer og betalingsopplysninger som for eksempel bankkortdetaljer. Det er nødvendig å oppgi opplysningene for å kunne kjøpe billett.

Vi vil også kunne sende deg nødvendig informasjon om arrangementet per e-post og/eller SMS.

Vårt rettslige grunnlag for å behandle disse personopplysningene er avtalen med deg når du kjøper billett til arrangementet. Avtalen er våre standardvilkår for kjøp av billetter.

Opplysningene slettes innen 6 måneder etter arrangementet. Opplysninger som alder, region og type arrangement vil kunne behandles lenger slik beskrevet under punkt 3.4.

2.2.   Bistand på arrangementet

Dersom du har en funksjonshemning eller en helsesituasjon som gjør at du trenger og etterspør en ledsager eller annen bistand for å delta på arrangementet, vil vi også måtte behandle denne informasjonen. I slike tilfeller vil vi behandle opplysningene til din eventuelle ledsager, særlig ledsagerens navn og rolle, informasjon om din helse og eventuell annen informasjon du gir oss. Helseopplysninger anses som sensitive personopplysninger og behandles med ekstra varsomhet.

Dersom du gir oss opplysninger om din helse, for eksempel i forbindelse med behov for tilretteleggelse på arrangementet, vil dette anses som et uttrykkelig samtykke til at vi kan behandle disse opplysningene. Vi vil kun behandle opplysningene for å gi deg den bistanden du trenger og etterspør. Opplysningene slettes innen 3 måneder etter at arrangementet avsluttes.

Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke til behandling av personopplysninger. Å trekke tilbake et samtykke påvirker ikke lovligheten av behandling som bygger på samtykket før det ble trukket tilbake. Du kan trekke tilbake samtykket ved å sende en e-post til e-postadressen i punkt 1. Vi gjør oppmerksom på at dersom du trekker tilbake samtykket før arrangementet, vil vi ikke kunne bistå med tilretteleggelsen du etterspør.

2.3.   Annen kontakt fra deg

Dersom du tar kontakt med oss for andre formål, men relatert til arrangementet, vil vi behandle opplysningene du gir oss og din kontaktinformasjon i den grad det er nødvendig for å besvare henvendelsen din. Opplysningene vil bli slettet så fort det ikke lenger er nødvendig for å besvare henvendelsen eller når henvendelsen er tilstrekkelig besvart, og senest 6 måneder etter siste kontakt.

3.      LAGRING OG SIKKERHET

I tillegg til det som kommer frem ovenfor, vil noen opplysninger kunne lagres lenger for å overholde lovpålagte krav, for eksempel bokføringsloven.

Arrangøren har innført tekniske og organisatoriske tiltak som bidrar til at dine personopplysninger er trygge. Vi selger ikke og deler ikke dine personopplysninger med tredjepart, utover bruken av databehandler som beskrevet i punkt 4.

4.      TREDJEPARTER

Personopplysningene samles inn fra deg, via vår billettleverandør, typisk nettstedet der du kjøpte billetten. Billettleverandøren bistår med å selge billetten til deg og gi oss nødvendige opplysninger fra deg.

Vi har inngått databehandleravtale med våre leverandører som behandler personopplysninger for oss.

5.      DINE RETTIGHETER

Du har rettigheter etter personopplysningsloven og GDPR, som sikrer at behandlingen av dine personopplysninger er sikker og rettferdig.

Du har rett til:

·         Innsyn i hvilke opplysninger om deg vi har lagret og behandler etter GDPR artikkel 15,

·         Retting av feilaktige opplysninger om deg etter GDPR artikkel 16,

·         Sletting av opplysningene når vi ikke lenger kan behandle dem etter GDPR artikkel 17,

·         Kreve at behandlingen begrenses etter artikkel 20,

·         Trekke tilbake samtykket som vår behandling baserer seg på, slik beskrevet i erklæringen,

·         Protestere mot behandling som bygger vår berettiget interesse etter GDPR artikkel 21,

·         Dataportabilitet, altså få dine opplysninger oversendt i et alminnelig anvendt og maskinlesbart format, etter artikkel 20. Dette gjelder kun opplysninger som behandles automatisk, men gjelder ikke analytiske opplysninger om din bruk av tjenestene.

For å benytte deg av disse rettighetene, ta kontakt med oss på e-postadressen angitt i punkt 1. Vi vil kunne be om informasjon som bekrefter din identitet før vi kan oppfylle din anmodning om å benytte deg av en rettighet.

Det er også mulig å sende en offisiell klage til Datatilsynet hvis du mener vår behandling av dine personopplysninger strider mot gjeldende rett.