Høstsemesteret 2019

16.sept – Institusjonssang – Skjoldtunet sykehjem
19.sept-Konsert Knarvik kirke
20.okt – Gudstjenestesang Søreide kirke
15.des – Julekonsert 1 og 2 Skjold kirke
19.des – Julekonsert 3 Domkirken