Våre samarbeidspartnere

Sola Fide har gode samarbeidspartnere, og vi er takknemlige for at de støtter korets aktiviteter.